hoso
banggia
thucdon
Camera

Thư viện ảnh

Tập thể GV NV Trường trang trí tổ chức mừng xuân Kỷ hợi 2019.

MĐYC: 

- Phát triển nhận thức:Giáo dục trẻ tình yêu quê hương, biết Tết cổ truyền Việt Nam, biết bánh chưng, bánh tét, hoa mai, hoa đào.

- Phát triển kỹ năng xã hội: mạnh dạn giao tiếp, văn minh trong vui chơi ẩm thực,...

- Phát triển thẩm mỹ, tình cảm: cùng cô làm mai, đào trang trí lớp, trường. Trẻ thể hiện tình cảm khi đọc thơ, múa hát chúc Tết. 

Phần 1: Hoạt động GD: Gói bánh chưng, bánh tét.
Phần 2: Tổ chức ẩm thực mừng xuân: ba mẹ cùng tham gia với bé.

Phần 3: Văn nghệ mừng xuân