hoso
banggia
thucdon
Camera

Thư viện ảnh

HK II. Tổ chức hoạt động dã ngoại cho các bé tại Happy Farm-Nông trại vui vẻ.

* Mục đích:

- Tạo không khí vui tươi, giúp các bé có được một ngày thoải mái, vui vẻ cùng cô và các bạn, tinh thần đoàn kết với bạn.

- Mở rộng vốn hiểu biết về cuộc sống xung quanh tại nông trại; Rèn luyện kỹ năng sống, phát triển nhận thức, tình cảm xã hội cho các bé.

- Rèn luyện sự khéo léo của các bé.

* Nội dung hoạt động tại Happy Farm:

- Tham quan vườn rau, thực hành trồng cây trong nhà

- Tìm hiểu về cây lúa: thực hành trồng lúa

- Làm xà phòng từ nước rau má

- Kỹ năng bắt cá,lội xình bắt cá

- Tắm mưa nhân tạo.

- Kỹ năng khéo léo, Làm sản phẩm từ gốm.